Program Kerja

Bidang Pendidik Sebaya (PS)

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  

Bidang Konselor Sebaya (KS)

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  

Bidang  Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PSDM)

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  

Bidang Advokat dan Humas (ADH)

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  

Bidang Minat dan Bakat (Minbak)

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
Shared:
Program Kerja